Неделя, 21 Април 2024
Публикация съгласно писмо с Изх. №0015-23 от 19.09.2019 г. за приключен договор за възлагане на общ. поръчка
Facebook
Петък, 20 Септ 2019 09:44
pdfПубликация20/09/2019, 10:52 съгласно писмо с Изх. №0015-23 от 19.09.2019 г. за приключен договор за възлагане на общ. поръчка с предмет: "Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника на РСУО-Мадан"
 
.