Петък, 19 Април 2024
Обява от 30.01.2020 г. за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №1689, кв. 19А по ПУП на гр. Неделино с площ 57 кв. м.
Facebook
Четвъртък, 30 Ян 2020 15:49

pdfОбява30/01/2020, 15:52 за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №1689, кв. 19А по ПУП на гр. Неделино с площ 57 кв. м.

 

Общински съвет

.