Неделя, 21 Април 2024
Обява за конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост от 02.04.2019 г.
Facebook
Сряда, 03 Април 2019 08:11
Обява за конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет)години на част от общински имот- публична общинска собственост  представляващ „Помещение“ с площ  227.10кв.м. ,находящо се в източната половина на втори етаж от Двуетажна нежилищна сграда построена в УПИ I -1077 , кв. 102 по ПУП на гр. Неделино.
 

Общински съвет

.