Сряда, 19 Юни 2024
Проект №BG16M1OP002-2.002-0015
 
1 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ Четвъртък, 14 Юни 2018
2 Публикации от м. юни във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ Четвъртък, 21 Юни 2018
3 Публикации във връзка с изпълнението на проект№BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ Сряда, 12 Септ 2018
4 Прессъобщение във връзка с предстояща начална пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ Понеделник, 15 Окт 2018
5 Мадан, Златоград и Неделино с модерни инсталации за предварително третиране и компостиране на отпадъци Вторник, 06 Ное 2018
6 Публикации от м. февруари 2019г. във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ Петък, 08 Фев 2019
7 Публикация от м. април 2019г. във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ Сряда, 10 Април 2019
8 На 13 май от 13.00 ч. ще бъде направена първата копка на инсталацията за предварително третиране и компостиране на отпадъци за градовете Мадан, Златоград и Неделино Вторник, 07 Май 2019
9 Кметът на Мадан Фахри Молайсенов направи първа копка на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РБДО Мадан за общините Мадан, Златоград и Неделино Понеделник, 13 Май 2019
10 Публикация съгласно писмо с Изх. №0015-23 от 19.09.2019 г. за приключен договор за възлагане на общ. поръчка Петък, 20 Септ 2019
 
<< Начало < Предишна 1 > >>
Страница 1 от 2
.