Вторник, 18 Юни 2024
Начало Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2019 г.
 
   Покажи # 
1 Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по Чл.35, ал. 1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Неделино Петък, 27 Дек 2019
2 Боян Радоев Кехайов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
3 Здравко Асенов Димитров по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
4 Димитър Димитров Стефанов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
5 Светла Боянова Димитрова по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
6 Владислав Веселинов Емирски по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
7 Асен Емилов Белев по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
8 Стойко Димитров Еленов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
9 Стефан Иванов Гьоладжиев по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
10 Емил Василев Войводов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
11 Огнян Стойков Бабачев по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
12 Надежда Красимирова Тодорова по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
13 Ружо Асенов Младенов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
14 Диляна Александрова Мераджова по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
15 Румен Асенов Младенов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
16 Светозар Асенов Любомиров по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
17 Стоян Стефанов Беширов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
18 Борислав Огнянов Беширов по Чл.35, ал. 1, т.1 Петък, 27 Дек 2019
19 Светла Боянова Димитрова по Чл.35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ Петък, 27 Дек 2019
20 Доклад по чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ на Постоянна комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет – Неделино като комисия по чл. 12, ал. 1 НОРИПДУКИ Четвъртък, 09 Ян 2020
21 Захаринка Младенова Петрова по Чл. 35, ал. 1, т.1 Петък, 10 Април 2020
22 Регистър на декларациите по Чл. 35, ал. 1, т.2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при Общински съвет Неделино Вторник, 16 Юни 2020
23 Светла Боянова Димитрова по Чл. 35, ал. 1, т. 2 Сряда, 08 Юли 2020
 
.