Сряда, 19 Юни 2024
Начало Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ 2019 г.
Доклад по чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от НОРИПДУКИ на Постоянна комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет – Неделино като комисия по чл. 12, ал. 1 НОРИПДУКИ
Facebook
Четвъртък, 09 Ян 2020 11:22

Доклад по чл. 3, ал. 8 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверки на декларации и установяване на конфликт за интереси на Постоянна комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет – Неделино като комисия по чл. 12, ал. 1 НОРИПДУКИ

 
.