Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 11.02.2020г. от 15:00ч.
Facebook
Сряда, 05 Фев 2020 13:32

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 11.02.2020г. /Вторник / от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Програма за управление на община Неделино за периода 2019-2023година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище:ПК1 -Бюджет и финанси

2. Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

3. Приемане на бюджета на община Неделино за 2020година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

4. Приемане Поименен списък на разчета за капиталови разходи на община Неделино за 2020 година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

5. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.10.2019г-31.12.2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

6. Отчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за периода 01.04.2019г-05.04.2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр.Неделино, област Смолян за 2019г.
Докладва: Заместник Кмет на община Неделино.
Становище: ПК3-Здравеопазване, екология и социална политика

8. Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2019 година.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК2-Устройство на територията

9. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Виолета Младенова Козуева.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

10. Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино.
Становище: ПК5-Младежки дейности спорт и туризъм

11. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино.
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

12. Заявление от Бисер Нейков Младенов с вх. №93-00-2846/21.11.2019г с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

13. Други.

 

 

Инж. Стойко Еленов ………….
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.