Неделя, 21 Април 2024
Заповеди № РД-01-195/10.04.2020г. и № РД-01-196/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването (източник - писмо на НСОРБ)
Facebook
Неделя, 12 Април 2020 10:50

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 10 април здравният министър издаде две заповеди.

Във връзка с разпространението на COVID-19 у нас здравният министър, със своя заповед, удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

  • Със Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. се изменя Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г. и Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.
  • Със Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. на здравният министър се допълва т. I от Заповед № РД-01-143/20.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020г., Заповед № РД 01-167/30.03.2020г. и Заповед № РД-01-189/09.04.2020г., като се създават т. 8, 9 и 10.

В Заповедта се нарежда:

  • Водачите на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците. Работодателите са длъжни да осигурят на работниците лични предпазни средства, в т.ч. защитни маски за лице и ръкавици. Превозвачът е задължен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.
  • Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминат през контролно-пропускателния пункт, представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият от тях имот.

С двете заповеди можете да се запознаете от прикачените файлове.

С уважение,

Екип НСОРБ

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]

ОБЩИНА

Общински съвет

.