Сряда, 01 Дек 2021
Заповед № 89/27.02.2020г., касаеща почистването на замърсените площи с отпадъци, включително замърсяванията с отпадъци на всички реки, дерета и прилежащите им земи на територията на град Неделино
Facebook
Петък, 06 Март 2020 15:20

Заповед  № 89/27.02.2020г., касаеща почистването на  замърсените площи с отпадъци, включително замърсяванията с отпадъци на всички реки, дерета и прилежащите им земи на територията на град Неделино

 

Общински съвет

.