Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 29.05.2020г. от 10:00ч.
Facebook
Петък, 22 Май 2020 13:30

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 29.05.2020г. /Петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на План за финансово оздравяване на община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

2. Закупуване на 2 бр. автомобили за нуждите на община Неделино, чрез договор за оперативен лизнг.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

3. Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

4.Преразглеждане на Решения №№ 42, 44 и 45 от 27.04.2020г. приети с Протокол №6 върнати като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-14-154 /14.05.2020г.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

5. Назначаване на Ликвидатор на ,,Нова гора“ЕООД в ликвидация-гр. Неделино.
Докладва: Председател на ОбС-инж. Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

6. Назначаване на Ликвидатор на,, Хоспис –надежда гр. Неделино“ЕООД.
Докладва: Председател на ОбС-инж. Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

7. Назначаване  на Ликвидатор на ,,ХЧБ“ ЕООД в ликвидация -гр. Неделино.
Докладва: Председател на ОбС-инж. Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

8. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.01.2020г.-31.03.2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

9. Докладна записка от Председателя на временната комисия избрана с Решение № 65 от 27.04.2020г.
Докладва: Председателя на Временната комисия

10.Докладна записка от Група Общински съветници.
Докладва: Вносителите.

11. Други.

 

Инж.Стойко Еленов…/п/../печат/
Председател на Общински съвет
гр.Неделино 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.