Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 14.01.2020г. от 14:00ч.
Facebook
Вторник, 07 Ян 2020 11:24

П О  К А Н  А 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на  14.01.2020г./Вторник / от 14. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяна на кандидати за   съдебни заседатели за Районен съд –Златоград за мандат/2020-2024г./ и предложение за тяхното избиране.
Докладва :Председател на Общински съвет – Неделино

2. Одобряване на план-сметка за разходите по събиране , транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци , както и за поддържане чистотата на територията за обществено ползване в община Неделино за 2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино.

3. Заявление от Здравко Асенов Пчеларов с вх.№93-00-1398/10.07.2019г за закупуване на УПИ II-11, кв.3 по ПУП на с. Средец от 1985г.
Докладва: Кмет на община Неделино.

4. Заявление с вх.№93-00-1697/21.08.2019г от Койчо Асенов Хюремов за откриването на процедура за отдаване под наем на общински терен –публична общинска собственост ,,Терен №1 с площ 10 кв.м., находящо се в централната част на с.Средец от ос.т80 до ос.т 80до ос.т131 и ос.т.89 по ПУП на с. Средец за разполагане на преместваемо съоръжение чрез публично оповестен конкурс“.
Докладва: Кмет на община Неделино.

5.Заявление Станимир Веселинов Джамбазов с вх.№93-00-2780/ 13.11.2019г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино.

6.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост , представляващ ПИ №1689, кв.19А по ПУП на гр.Неделино чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино.

7.Откриване на процедура за отдаване под наем на части от общински имот –публична общинска собственост представляващ помещение с площ 12кв.м. за продажба на закуски , находящо се в сградата с обща застроена площ от 60 кв.м. в Поземлен имот №10, с. Гърнати чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Кмет на община Неделино.

8.Други.

 

Инж.  Стойко Еленов ………….
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино  

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.