Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 27.07.2020 г. от 16:00 ч.
Facebook
Вторник, 21 Юли 2020 14:00

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр. Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 27.07.2020г. /Понеделник/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез Оперативен лизинг на  2 (два) броя нови автомобила , необходими за нуждите на община Неделино , за срок от 48(четиридесет и осем) месеца, чл. 60, ал. 1 Административно процесуалния кодекс (АПК) и във връзка проведено публично обсъждане на 07.07.2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

2. Заявление от Митко Мирчев Дамянов с вх.№93-00-441 /04.03.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

3.Кандидатстване на община Неделино по Проект към Националния доверителен фонд( НДЕФ) за закупуване на електромобил.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

4. Предложение за закриване на ОУ ,,Васил  Левски“  с. Средец, община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 – Образование, култура и човешки ресурси.

5. Предложение за закриване на ДГ ,, Зора“ с. Средец, община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 – Образование, култура и човешки ресурси.

6. Предоставяне земя от ОПФ с идентификатор 21004.15.7 по кадастралната карта на с.Диманово, община Неделино, обл.Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

7. Предоставяне земя от ОПФ с идентификатор 21004.12.17 по кадастралната карта на с.Диманово, община Неделино, обл.Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

8. Предоставяне земя от ОПФ с идентификатор 21004.3.59  по кадастралната карта на с.Диманово, община Неделино, обл.Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

9. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.04.2020г.-30.06.2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

10.Частично изменение на Решение №13 /09.12.2019г. взето с протокол № 2/09.12.2019г на Общински съвет  гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

11. Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Асенов Златев- жител на с. Гърнати, общ. Неделино, обл. Смолян
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

12. Други.

 

Инж.Стойко Еленов…/п/../печат/
Председател на Общински съвет
гр. Неделино

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.