Неделя, 21 Април 2024
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем част от общински имот- публична общинска собственост представляващ стая с площ 7кв.м., находяща се на трети етаж в сградата на Обособен обект :Обществена сграда“ в УПИ I
Facebook
Сряда, 15 Юли 2020 08:46

pdfОбява15/07/2020, 09:50 за публично оповестен  конкурс за отдаване под наем част от общински имот- публична общинска собственост представляващ стая с площ 7кв.м., находяща се  на трети етаж в сградата на Обособен обект :Обществена сграда“ в УПИ I –за обществени дейности и пазар по ПУП на гр. Неделино

 

Общински съвет

.