Събота, 13 Юли 2024
Начало Достъп до информация
Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Facebook
Понеделник, 18 Фев 2019 15:03
 

Такси за предоставяне на услугата, съгласнозаповед на Министъра на финансите №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. в сила от 01.01.2012 г.:

 

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.; 
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.; 
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.; 
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.; 
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.; 
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.; 
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.; 
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.; 
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

 

Звено за прием на заявления за достъп до информация:
Деловодството на ОбА - Неделино, намиращо се на партерният етаж в сградата на Общината.

Работно време: 8:00 - 12:00 ч. и 13:00 - 17:00 ч. всеки работен ден
e-mail: oba_nedelino@abv.bg
Пощенски адрес: гр. Неделино 4990, област Смолян
Ул. „Александър Стамболийски” №104
Тел.: 03072/9292
Факс: 03042/9224

 
.