Понеделник, 27 Май 2024
Начало Достъп до информация
Отговорен служител за работа по ЗДОИ
Facebook
Понеделник, 18 Фев 2019 14:30

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация - Жанет Асенова Бабачева-Дуралиева - Секретар на Община Неделино, определена със Заповед на Кмета.

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: - Информационен център за работа с граждани (Деловодството на ОбА - Неделино), намиращ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация.

Работно време: от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. (от понеделник до петък)

Телефон за контакт: 03072 / 92 92 вътр. 107

e-mail: oba_nedelino@abv.bg

Приложения към Заповед №44/14.02.2019 г.:

 
.