Понеделник, 27 Май 2024
Начало Административни услуги
Стандартизирани образци на заявления
Facebook
Сряда, 24 Юли 2019 08:11

С Постановлението, публикувано в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., се унифицират документи, свързани със заявяването и предоставянето на общински административни услуги, групирани в следните тематични раздели:

Раздел “Устройство на територията” – шест услуги:

 

Раздел “Нотариална дейност” – три услуги

 

Раздел “Кадастър” – две услуги

 

Раздел “Гражданска регистрация и актосъставяне” – две услуги

 

Раздел “Местни данъци и такси ” - една услуга

 

Раздел “Транспорт” - една услуга

 

Раздел “Зелена система ” - една услуга

 
.