Неделя, 21 Април 2024
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот от 18.09.2019 г.
Facebook
Сряда, 18 Септ 2019 09:12

pdfОбява18/09/2019, 10:14 за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 (десет)години на част от общински имот- публична общинска собственост  представляващ  Терен №3 с площ 41 кв.м., находящ се в централната част на с. Средец от ос.т.80 до ос.т.131 и ос.т. 89 по ПУП на с. Средец  за разполагане на преместваемо съоръжение за продажба на хранителни стоки.

 

Общински съвет

.