Неделя, 21 Април 2024
Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост от 01.04.2019 г.
Facebook
Понеделник, 01 Април 2019 12:38
Обява от 01.04.2019 г. за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ  се в УПИ VI I I -1334  за Паркинг, кв. 55 по ПУП на гр. Неделино
 

Общински съвет

.