Събота, 13 Април 2024
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общ. имот - публ. общинска собственост от 17.05.2019 г.
Facebook
Сряда, 22 Май 2019 14:09
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общ. имот - публ. общинска собственост на помещение, находящо се в Административна сграда - кметство Средец за определяне на наемател на същия
 

Общински съвет

.