Неделя, 21 Април 2024
Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г.
Facebook
Сряда, 11 Окт 2017 09:20

 

Обява от 11.10.2017 г. за публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на на част от общински недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ: "Помещение" с площ 80.00 кв. м., находящ се на партерният етаж в сградата на ОУ "Васил Левски", построена в УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Средец

 

 

Общински съвет

.