Събота, 20 Април 2024
Обява за конкурс за отдаване под наем на общински имоти от 08.12.2017 г. (1)
Facebook
Петък, 08 Дек 2017 11:51
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се в приземния етаж на сграда за "Битов комбинат" построен по ПИ 947, кв. 118 гр. Неделино.
 

Общински съвет

.