Неделя, 21 Април 2024
Обява за конкурс за отдаване под наем на общински имоти от 08.12.2017 г. (2)
Facebook
Петък, 08 Дек 2017 11:56
Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост представляващ "Терен №7" с площ 2 кв. м.
 

Общински съвет

.