Неделя, 21 Април 2024
Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018
Facebook
Понеделник, 19 Март 2018 16:37
Обява от 19.03.2018 г. за конкурс за отдаване под наем на имот публ. общ. собственост представляващ обект „Клинична лаборатория” (1ет. в общ. сграда в УПИ I, кв. 92 по плана на гр. Неделино)
 

Общински съвет

.