Събота, 13 Април 2024
Обява за отдаване под наем на общ. имоти от 19.04.2017
Facebook
Сряда, 19 Април 2017 14:25

 

pdfОбява19/04/2017, 15:27 за публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на следните общински имоти: „Лавка за продажба на закуски“, находящ се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино; „Помещение №1“, находящо се в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино (Кабелна тв.); “Складово помещение №1“, находящ се в ОУ „В Левски“ гр. Неделино; “Складово помещение №2“, находящ се в ОУ „В Левски“ гр. Неделино.

 

 

Общински съвет

.