Вторник, 18 Юни 2024
# Заглавие: Дата
1 Конкурс за длъжността Главен експерт „Канцелария на Кмет, той и връзки с обществеността“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян 20.10.20 12:29
2 Конкурс за длъжността Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян 20.10.20 12:23
3 Конкурс за длъжността Главен експерт „Стопански дейности и туризъм“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян. 20.10.20 12:16
4 Конкурс за длъжността Директор Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян 20.10.20 12:11
5 Конкурс за длъжността Директор Дирекция Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване“- той и гл.счетоводител при Общинска администрация-Неделино, област Смолян 20.10.20 12:05
 

Общински съвет

.