Вторник, 28 Май 2024
Докладни записки
 
   Покажи # 
1 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 13-то заседание на Общински съвет - Неделино - 15.10.2020 г.
2 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 12-то заседание на Общински съвет - Неделино - 23.09.2020 г.
3 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 11-то заседание на Общински съвет - Неделино - 25.08.2020 г.
4 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 10-то заседание на Общински съвет - Неделино - 27.07.2020 г.
5 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 9-то заседание на Общински съвет - Неделино - 29.06.2020 г.
6 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 8-то заседание на Общински съвет - Неделино - 29.05.2020 г.
7 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 6-то заседание на Общински съвет - Неделино - 27.04.2020 г.
8 Докладни записки в пълния им текст, които ще бъдат разгледани на 7-то извънредно заседание на Общински съвет - Неделино - 22.05.2020 г.
 
.