Сряда, 19 Юни 2024
Декларации за конфликт на интереси
 
# Заглавие: Дата
1 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Христо Петров - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
2 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Стоян Чаушев - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
3 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Стоян Беширов - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
4 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Стойко Еленов - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
5 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Сашо Бабачев - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
6 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Ружо Младенов - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
7 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Огнян Годумов - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
8 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Огнян Бабачев - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
9 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - д-р Румен Младенов - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
10 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - д-р Милка Любомирова - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
11 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Генадий Бакалов - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
12 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Борислав Беширов - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
13 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Асен Белев - общински съветник Четвъртък, 01 Март 2018
14 Декларации по чл. 12 т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Боян Кехайов - кмет на община Четвъртък, 01 Март 2018
 
.